به تدریج که به شهر نزدیک می شدیم آن شادی سرشار از قطره های اشک که فکر می کردم در من پیدا شود اندک اندک جای خود را به احساس ناباوری داد. چرا؟ چون جاده ای که به فرودگاه لوس کاریلوس می رفت جاده ای قدیمی بود که از بخش های حاشیه نشین صنعتی و محلات فقیرنشین می گذشت که مردمش در ایام کودتا سرکوب خونینی را گذرانده بودند. اما جاده ای که به فرودگاه بین المللی کنونی وصل بود اتوبان پرنور و روشنی بود مثل پیشرفته ترین کشورهای جهان، و این برای آدمی مثل من نمی توانست مقدمۀ خوبی باشد، چون من نه تنها به مصائب ناشی از دیکتاتوری نظامیان در شیلی یقین داشتم بلکه پیش خودم نیازی درونی احساس می کردم که آثار و عواقب شکست برنامه های آنان را در گوشه و کنار شهر، در حیات اقتصادی مردم، در سر و وضع و لباس افراد، ببینم تا بتوانم از همۀ این مصائب فیلم بگیرم و در سراسر جهان نشان بدهم. (#تکه_ای_از_کتاب ماجرای اقامت پنهانی میگل لیتین در شیلی)

‌‌‌‌
#پیشنهاد_هفته

کتاب ماجرای اقامت پنهانی میگل لیتین در شیلی اثری است از گابریل گارسیا مارکز به ترجمۀ باقر پرهام و چاپ انتشارات سپهر خرد. اثر حاضر روایتگر ماجرایی واقعی از زبان میگل لیتین، سینماگر و کارگردان شیلیایی، است که با وجود نام اش در لیست پنج هزار تبعیدی ورودالممنوع به شیلی، بصورت مخفیانه وارد کشورش شد و پس از شش هفته اقامت در آن، توانست بیش از سی و دو هزار متر فیلم از واقعیت زندگی مردم شیلی تهیه کند.

سینماگر شیلیایی میگل لیتین - که نامش در فهرست پنج هزار تبعیدی شیلیایی است که ورودشان به کشور اکیدا ممنوع است- در آغاز سال ۱۹۸۵، - پنهانی وارد شیلی شد و شش هفته در این کشور بود و در این مدت توانست بیش از سی و دو هزار متر فیلم درباره‌ی واقعیت زندگی کشورش، دوازده سال پس از برقراری دیکتاتوری نظامی، تهیه کند.
لیتین، پس از تغییر قیافه، تغییر شیوه‌ی پوشش و گفتار، با در دست داشتن اوراق هویت جعلی و به کمک سازمان‌های دموکراتیک مخفی و زیر حمایت آنها، در این مدت سراسر خاک شیلی را درنوردید و حتی به داخل دیوارهای کاخ ریاست جمهوری راه یافت و موفق شد سه گروه از سینماگران اروپایی که همزمان با وی زیر عناوین قانونی گوناگون به شیلی وارد شده بودند و نیز شش گروه جوان از اعضای مقاومت داخلی شیلی را در کنار فیلمبرداری رهبری کند..

????عنوان: #ماجرای_اقامت_پنهانی_میگل_لیتین_در_شیلی
✍نویسنده: #گابریل_گارسیا_مارکز
✍مترجم : #باقر_پرهام
????نشر: سپهر خرد
????دسته بندی: سینما
????تعداد صفحه: ۱۸۴
????قیمت: ۲۳۰۰۰ تومان

________________

#شهر_کتاب#شهر_کتاب_اصفهان#شهر_کتاب_اردیبهشت


نظرات کاربران (0)

نظر شما
SiteLogo